contactus
연락처 세부 사항

Tianjin Ruiyuan Electric Material Co,.Ltd

주소 : 22-2, Jinlian 상업 지역의 Xinjiayuan 도로와 Lishuang 도로의 교차, Jinnan Dist.
근무 시간 : 8:30-17:30(북경 시간)
비지니스 전화 : 86-22-88333337(근무 시간)   86--15802295822(비 근무 시간)
팩스 : 86-22-88333332
연락처 :
담당자: Mr. James Shan
구인 제목 : Overseas Operating Director
비지니스 전화 : +862288333335
WHATSAPP : +8615802295822
스카 이프 : jamesshan86@hotmail.com
이메일 : James@rvyuan.com